MarkInfo
English
Information
Aktuellt
Vad är MarkInfo?
Delad skärm
Kontakt
Webb Statistik
Copyright
Litteratur
Kartinformation
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfoSkoglig marklära-hemsidaKontakt

2007-02-10

Information

Information ger en allmän bild av tjänstens bakgrund, funktion, innehåll m.m.

Klimat visar ett antal klimatrelaterade kartor som kan utnyttjas som stöd vid tolkning av tjänstens övriga resultat.

MarkAllmänt består tillsammans med MarkKemi så gott som uteslutande av kartor grundade på Ståndortskarteringens (SK 1983-87) material. Även rikliga textavsnitt förekommer.

I Vegetation finns vissa vegetationstypsanalyser samlade förutom kartmaterial grundade på Ståndortskarteringens (SK 1983-87) material.

Interaktiv bjuder användaren möjlighet att göra egna beräkningar mot Ståndortskarteringens databaser. Det går även att ställa såväl frågor som att hämta datafiler för egna bearbetningar.

Till början av sidan


sök i MarkInfo
sök på hela webben
Google
Information Klimat MarkAllmänt MarkKemi Vegetation Interaktiv