MarkInfo
English
Information
Klimat
MarkAllmänt
MarkKemi
Vegetation
Interaktiv
Sveriges LantbruksuniversitetWebbkarta över MarkInfo Skoglig marklära-hemsidaKontakt...kemivariabler från SK 1993-2002
...ytblockigheten redovisas
...humuslagrets pH-trend
...rörligt markvatten
...ägoslagsfördelningen i Sverige
...årsmedeltemperaturen
...första höstfrosten
...den svenska berggrunden
...humuslagrets mäktighet
...jordmåner i Sverige
...läs om brunjordar
...vittringen i svenska skogsjordar
...trädslagsfördelningen
...vegetationstyper
...utbytbara baskatjoner
...fråga om skogsmark
...beskrivning av SK:s databas
...egna beräkningar på SK:s material

 

MarkInfo
Markinventeringen
Ståndortskarteringen
hela webben
Google

Resultaten som redovisas i MarkInfo gäller i huvudsak för ägoslaget skogsmark